Par mums

JF3T0076

Mēs esam bērnu tautas deju ansamblis "Dzintariņš". Mēs atrodamies Rīgā, Mazās ģildes Kultūras un Mākslas centrā, Amatu ielā 3.

Mēs esam 250 bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kas dejo tautas dejas, raksturdejas, kā arī uzstājas dažādās bērnu deju izrādēs ar modernu horeogrāfiju. "Dzintariņš" mums sniedz lielisku dejošanas skolu, kurā mēs ar prieku dalāmies, piedaloties koncertos un festivālos Latvijā un ārvalstīs.

Mēs lepojamies ar to, ka "Dzintariņš" ir atzīts par vienu no 10 spēcīgākajiem bērnu deju kolektīviem pasaulē!

"Dzintariņa" vēsture

Tālajā 1953. gadā LPSR Kultūras nama direktors Ā. Eidelmans pierunāja Poligrāfiķu kluba bērnu deju pulciņa vadītāju Zinaīdu Zeltmati ar visiem viņas dejotājiem pārnākt pie sevis uz tagadējo “Mazo ģildi”. 1953. gads tiek uzskatīts par TDA “Dzintariņš” dzimšanas gadu. Tā kā Z. Zeltmate mācīja dejot bērnus jau no 1946. gada, gūstot pieredzi un panākumus, tad jau sākot ar 1954. gadu katras sezonas noslēgumā LPSR KN bērnu deju pulciņš sniedza plašus divdaļīgus koncertus uz toreizējās LPSR Operas un baleta teātra skatuves. Koncertos regulāri piedalījās teātra simfoniskais orķestris. Z. Zeltmate pati pirmā sāka mācīt dejot 2-3 gadus vecus bērnus. Skolotāja patis savam kolektīvam veidoja dejas, uzvedumus un bērnu baletus “Sarkangalvīte un vilks”, “Pelnrušķīte”, “Gadalaiki”, “Pasaku grāmata” u.c. Visi koncerti tika atklāti ar Oginska polonēzi. Daudzu paaudžu “Dzintariņa” bērni dejoja un joprojām dejo tādas Z. Zeltmates dejas kā “Lelles”, “Menuets”, “Šokolādes figūriņas”, “Trijjūgs”, “Pirmās klases skolēni”, “Brālīt's māsiņ' dancināja”, “Melanholiskais valsis”, “Ganiņi”, “Pirmie dejas soļi”, “Rotaļu laukumā” u.c. 1954. gadā Z. Zeltmates vadītais bērnu deju kolektīvs pirmo reizi koncertēja ārpus Latvijas robežām – Igaunijā. Vēlākajos gados tas koncertēja daudzās PSRS republikās un 1962. gadā sniedza vairākus koncertus Kremļa teātrī Maskavā. 1964. gadā kolektīvam tika piešķirts nosaukums “Dzintariņš”. “Dzintariņu” aicināja piedalīties gandrīz visos svinīgos svētku koncertos Latvijā un 70jos gados ansambis tika aicināts uz lieliem vissavienības mēroga koncertiem un festivāliem. 1975. gadā “Dzintariņš” kļuva par pirmo Latvijā bērnu Tautas Deju Ansambli. 1980. gadā Z. Zeltmatei piešķīra Latvijas Tautas skatuves mākslinieces goda nosaukumu. 1984. gadā Vispasaules Jaunatnes un Studentu festivālā “Dzintariņš” 120 labāko deju kolektīvu vidū izcīnija 1. vietu un festivāla Laureāta godu. Pēc Z. Zeltmates nāves 1991. gadā kolektīva vadību pārņēma viņas meita O. Freiberga, kura strādāja “Dzintariņā” par vadītājas asistenti no 1978. gada. Pēc PSRS sabrukuma “Dzintariņš” ir koncertējis un piedalījies neskaitāmos festivālos Krievijā, Ukrainā, Polijā, Vācijā, Somijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Dānijā, Austrijā, Francijā, Lielbritānijā, Čehijā, Ungārijā, Slovākijā, Itālijā, Spānijā, Turcijā, Japānā, Meksikā u.c. “Dzintariņš” kopš 1955. gada ir visu Dziesmu un deju svētku dalībnieks, kā arī regulāri koncertē visos Latvijas rajonos. “Dzintariņā” bērnībā dejojuši: LNO galvenais baletmeistars Aivars Leimanis, baleta solisti Genādijs Gobranovs, Lora Ļubčenko, Marians Butkevičs, Rita Lukaševica, Elza Leimane, Operas soliste Elga Brahmane, aktieri Astrīda Kairiša, Gunta Virkava, Andris Morkāns, Zane Burnicka, politiķi Solvita Āboltiņa, Aldis Kušķis, Aivars Aksenoks, Ingrīda Ūdre u.c. Tagad “Dzintariņā” dejo 250 bērni vecumā no 2 līdz 18 gadiem. Gandrīz katru rudeni notiek jauno dalībnieku uzņemšana un gribētāju dejot joprojām ir vairāk nekā “Dzintariņš” savās telpās spēj uzņemt. “Dzintariņš” cieši sadarbojas ar Latvijā populāriem horeogrāfiem – Uldi Žagatu, Ritu Spalvu, Jāni Purviņu. Ļoti daudzām “Dzintariņa” dejām un uzvedumiem mūziku komponējis Maestro R. Pauls un iedziedājis bērnu vokālais ansamblis “Dzeguzīte” D. Martinsones vadībā. “Dzintariņa” ”mājas” jau 55 gadus ir RKTMC “Mazā ģilde”; arī centra direktore Lilita Laine ilgus gadus ir dejojus “Dzintariņā”. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja ir Olga Freiberga, asistentes – bijušās “Dzintariņa” dejotājas Sanita Misika un Gunta Rudene, koncertmeistare Alvīne Eriņa, skaņu operators Vladimirs Dondukovs.