Kontakti

Olga Freiberga, Mākslinieciskā vadītāja Tālr.: 26792908

Sanita Misika, asistente Tālr.: 29418430, sanita.misika@inbox.lv 

Gunta Rudene, asistente Tālr.: 29169488, gunta.rudene@inbox.lv

 

SO Biedrība „Dzintariņš”
Adrese: Amatu iela 3/5, LV-1050, Rīga
Reģistrācijas nr.: 40008058889
Bankas rekvizīti: A/S „SEB Unibanka”, Rīdzenes filiāle,

Konta Nr. LV11UNLA0050000231707